Bestuur

De dorpsraad Nieuwvliet is een stichting die de schakel cq communicatie tussen burger en gemeente kan zijn en we houden ons bezig met het algemeen belang van het dorp.

Eén maal per jaar, meestal in maart, houden we een algemene jaarvergadering voor alle dorpsbewoners om de gang van zaken in en rond het dorp te bespreken. Tevens is er dan een afgevaardigde van de gemeente Sluis waaraan dorpsbewoners de gelegenheid krijgen vragen te stellen.

Een vaste taak is het beheer van het dorpshuis en het sportveld.

De bedoeling van de dorpsraad is om de dingen die moeten gedaan worden te organiseren en hiervoor proberen vrijwilligers bij elkaar te krijgen. De dorpsraad is niet zo zeer een werkgroep maar we helpen graag mee daar waar nodig of stellen een financiële bijdrage ter beschikking voor het realiseren van activiteiten of projecten in en rond het dorp.
Om een en ander te organiseren komen we zo'n 8 à 10 keer per jaar samen en probeert ten minste een van de leden ook telkens de algemene vergaderingen van de gemeente Sluis bij te wonen.

We zijn een enthousiast groepje vrijwilligers die ons dorp graag zo actief en gezellig mogelijk houden, staan altijd open voor uw suggesties of ideeën en kunnen altijd nog een extra paar handen gebruiken, dus wil je graag eens proeven hoe het er aan toe gaat, woon dan geheel vrijblijvend eens een vergadering bij!

Het bestuur bestaat uit:

Peter Zuurbier (voorzitter)

Michel Palmen (penningmeester)

Simcha Versluijs (secretariaat)

Marco Minderhoud (bestuurslid)

Lucy D'Hoore (bestuurslid)